Avís Legal i Política de Privacitat

0. IDENTITAT I TITULAR DE LA WEB
Hola, sóc Jordi Cirach, amb domicili a la província de Barcelona (Catalunya) i email de contacte hola@cirach.com. Sóc propietari de http://www.naturamescultura.com

1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS
Puc garantir-te que et trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb l’haver d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable
Tal com recull la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, t’informo que:

La meva denominació social és: Jordi Cirach
El meu domicili social es troba a la província de Barcelona (Catalunya).
Email: hola@cirach.com
La meva activitat social és: La prestació de serveis de comunicació per a empreses / autònoms.
1.2. Finalitat de la pàgina web.
Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

La prestació de serveis de comunicació per a empreses i/o autònoms.
Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.
Subministrament de continguts en el blog
1.3. Usuaris:
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, no obstant això, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/cap comercial.

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:
1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

La pàgina web https://cirach.com/en endavant (LA WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) propietat de Jordi Cirach. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

(a) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(c) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(d) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Jordi Cirach es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Jordi Cirach no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme a el que es preveu en la normativa d’aplicació.

1.4.2 Captura d’informació
– Formulari de contacte, on l’USUARI haurà d’emplenar el camp de correu electrònic, assumpte i nom.

– Formulari de subscripció, emplenant l’USUARI els camps necessaris per a la subscripció a la web amb els camps de nom, i email

– Cookies de rastreig, conforme a les regles establerta en la nostra política de cookies

– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, l’enllaç que li ha reexpedit a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.

En tot cas Jordi Cirach es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web https://naturamescultura.com/ com el present avís legal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Jordi Cirach per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Jordi Cirach o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Jordi Cirach serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Jordi Cirach.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Jordi Cirach. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Jordi Cirach.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Jordi Cirach no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS
Jordi Cirach es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin enllaços des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de Jordi Cirach haurà de sotmetre’s les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Jordi Cirach.

– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb la web de Jordi Cirach sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la web de Jordi Cirach, ni sobre els serveis o continguts d’aquesta. Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Jordi Cirach, excepte autorització expressa d’aquest.

– L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de relacions entre Jordi Cirach i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Jordi Cirach dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

– Jordi Cirach no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’enllaç, ni de les informacions i manifestacions incloses en aquests.

El lloc web de Jordi Cirach pot posar a la disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

Jordi Cirach no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Jordi Cirach no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Jordi Cirach i que resultin accessibles a través de Jordi Cirach.

DRET D’EXCLUSIÓ
Jordi Cirach es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS
Jordi Cirach perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Jordi Cirach podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

9. RECLAMACIONS I DUBTES
Jordi Cirach informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a hola@cirach.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Jordi Cirach i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la Llei aplicable disposi una altra cosa.